Odstąpienie od umowy pożyczki – jak i ile to kosztuje?

Biorąc pożyczkę w firmie pożyczkowej może tak się zdarzyć, że okaże się ona nam niepotrzebna z wielu względów na przykład: zastrzyk gotówki z innego źródła czy rezygnacja z zakupu jakiegoś gadżetu. Co wtedy zrobić? Podobnie jak zwykłe banki także parabanki czyli firmy udzielające tzw. chwilówek podlegają pod polskie prawo, które jasno stanowi, że każdą umowę możemy wypowiedzieć (także firma pożyczkowa może osobie biorącej pożyczkę wypowiedzieć umowę zgodnie z ustawą) w ciągu 14 dni od podpisania umowy.

Jak wypowiedzieć umowę pożyczkową?
Pierwszym krokiem jest zapoznanie się z regulaminem i umową, którą podpisaliśmy. W umowie znajdziemy informację o kosztach i zazwyczaj wzór wypowiedzenia. Następnie należy wypełnić formularz oraz tradycyjną pocztą wysłać na adres firmy pożyczkowej (tutaj uwaga bo niektóre firmy działające na terenie Polski mają swoje siedziby zagranicą i może się okazać, że koszt wysłania listu będzie dość wysoki). Na wysłanie mamy 14 dni od momentu podpisania umowy, liczy się data wysłania na poczcie (stempla pocztowego), a nie data otrzymania listu przez firmę pożyczkową.

Co mówi ustawa?
Warto wiedzieć co mówi ustawa: Każdy kredyto- i pożyczkobiorca ma możliwość oraz pełne prawo do odstąpienia od umowy pożyczki. Podstawą prawną w tym postępowaniu jest Ustawa z dnia 12.05.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. nr 126, poz. 715 ze zm.). Ustawa definiuje, że odstąpienia od umowy można dokonać w ciągu 14 dni od jej zawarcia, a zwrot pieniędzy musi nastąpić w ciągu 30 dni.

Ile mamy czasu na wypowiedzenie umowy pożyczki i zwrot pieniędzy
14 dni na wysłanie wypowiedzenia licząc od daty podpisania umowy.
30 dni na zwrot pieniędzy licząc od daty wysłania wypowiedzenia umowy.

Jakie koszty możemy ponieść?
Jako, że ustawa przewiduje dość długie terminy na wypowiedzenie i zwrot pożyczonych pieniędzy co często w przypadku tzw. chwilówek na 30 dni i krócej może okazać się, że mamy więcej czasu na oddanie pieniędzy kiedy wypowiadamy umowę aniżeli przy wzięciu pożyczki.

Większość firm zabezpiecza się koniecznością spłaty standardowych odsetek do dnia otrzymania pieniędzy na ich konto bankowe. Niektóre firmy oferują, że jeśli oddasz pieniądze w ciągu 3 dni to nie obciążą nas dodatkowymi kosztami.

Wypowiedzenie umowy chwilówki, a brak spłaty
Jeśli mimo wypowiedzenia umowy nie oddamy pożyczonych pieniędzy w terminie każda firma pożyczkowa rozpocznie proces egzekucyjny kierując sprawę do sądu i otrzymując prawomocny wyrok zacznie ściągać wszystkie należności powiększając je o wszystkie koszty monitów, koszty sądowe i komornicze. Dłużnik jeśli nie spłaci swoich zobowiązań lub komornik nie będzie miał z czego ściągnąć należności, zostanie wpisany do baz informacji gospodarczej takich jak: BIG, KRD, ERIF i innych i już nie będzie mógł w żadnej firmie ani też banku wziąć pożyczki lub kredytu.

Sztuczki firm pożyczkowych
W przypadku niektórych firm należy uważać przy próbie wypowiedzenia drugiej i kolejnych pożyczek, gdyż może się okazać to niemożliwe. Firmy pożyczkowe niekiedy stosują metodę „linii kredytowej”, którą akceptujemy przy pierwszej pożyczce. Biorąc kolejną pożyczkę udzielana jest ona na podstawie umowy zawartej na początku, nie podpisujemy nowej umowy, więc nie możemy wypowiedzieć jej, bo już dawno minęło 14 dni. Takie praktyki stosuje dwie największe firmy: Wonga i Vivus, ze względu na to, że umowa jest podpisywana zdalnie i nie trzeba tego robić przy każdej kolejnej pożyczce.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *